Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad - Egvad Sogne

 

Syng julen ind 

                           Tirsdag den 6. dec. kl. 19.00 i Hellevad kirke. Kom til en hyggelig aften, hvor 

                            vi synger julens salmer og sange. Fyraftenskoret synger for og med os.

                            Bagefter serverer menighedsrådet gløgg/kaffe og æbleskiver i konfirmandstuen 

                                         Arr. Hellevad menighedsrå

                                                                      ____________________________________________________________

                                                                                        Lucia i Egvad Kirke 

               11. dec. kl. 16.00 er der familiegudstj. i Egvad Kirke ved sognepræst Susanne Lubago. 

                    Starter med Lucia optog med lokale børn. Går du i 0. klasse eller derover vil vi invitere dig til 

                   at deltage. Vi øver mandag d.5. dec. kl. 18.15 i Nr. Hostrup Hus efter gymnastikholdet Springmus. 

                   Evt. spørgsmål til Peter, tlf. 3066 3181

                                  Arr.: Egvad menighedsråd 

                                                               _________________________________________________________________

                                                                                  Juleafslutning for Børnehaven Smørhullet 

                                                           tirsdag den 20. dec. kl. 9.00 i Hellevad Kirke 

 

                                                          Juleafslutning for Hellevad Skole 

                                                       onsdag den 21. dec. kl. 8.15.i Hellevad Kirke 

                                                                           _________________                            

                                                                                                                           

                                                                  Fyraftenskoret 

                                     Fyraftenskoret starter op igen efter endt ferie i konfirmandstuen i

                                              Hellevad onsdag den 14. september kl. 17.45 - 18.45 

                                                         ___________________________________                 

 

Aktivitetskalender

 

Så er der udgivet en aktivitetskalender for Hellevad og Egvad sogne.

Læs mere her.

 

 

 

                                                      _______________________  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her                                 

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her                                 

 

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

      

    

 HELLEVAD KIRKE: 

 27. november kl. 10.30 

    1. søndag i Advent 

       

  6. december kl. 19.00 

      Syng julen ind 

  7. december kl. 14.00

     juleafslutning m. pensionistf. 

 11. december kl. 10.30 

     2. søndag i Advent 

 

 

        EGVAD  KIRKE  

   4. december kl. 9.00 RSA 

        2. søndag i Advent

  11. december kl. 16.00 3. s. i advent - familiegudst. med Lucia    

        

 

  

             

  

          __________________     

 

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret