Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

Det nye pastorat Hellevad-Ravsted-Egvad.

 

Vi har jo i et stykke tid prøvet at få stillingen som præst i Hellevad-Egvad besat, det har ikke været mulig. En af grundene er at der er stor mangel på præster og stillingen kun er en 75% stilling. Vi søgte ad to gange men uden held.

Så er situationen sådan at Åbenrå provsti skal sparre 0,75 præstestilling og præsten i Bylderup og Ravsted havde sagt op. Så var der en ny situation og opgave for Biskop Marianne Christiansen, som hun skulle få til at gå op.

Vi var til et stort fælles møde med Burkal, Bylderup, Ravsted, Egvad og Hellevad, hvor hele situationen blev diskuteret og endevendt. Derpå gik Biskoppen hjem med alle disse input for at tage en beslutning.

Resultatet blev så Bylderup-Burkal blev et pastorat og Hellevad-Ravsted-Egvad blev et pastorat.

Det resulterede så i at nu havde vi mulighed for at få en 100% præstestilling. Det var nok den løsning som kom tættest på alle de forskellige ønsker.

Lige lidt fakta oplysninger 2019:   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

                                  Burkal                    1.731      /        1.221

                                  Bylderup                 927        /         730

                                   Ravsted                   976       /         765

                                   Hellevad                  964       /          806

                                  Egvad                         426      /          367

Hvis vi så vil se på hvordan det forholder sig i Åbenrå provsti med folkekirkemedlemmer pr. præst ser det sådan ud med en beskæring på 0,75 præstestilling:

                                                                   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

             Åbenrå provsti gennemsnit       2974          /       2310

             Burkal-Bylderup                           2658           /       1951

             Hellevad-Ravsted-Egvad             2366          /         1938

Dvs. at på den måde holder vi gennemsnittet i provstiet.

Det her var så lige en teknisk forklaring.

Men vi i de tre menighedsråd er alle indstillet på at få et godt samarbejde i gang og så håber vi på at kunne få stillingen besat med en ny præst som vil få Hellevad præstegård som bopæl.

Så nu ser vi frem til en del møder sognene imellem for at få alle brikker på plads.

Men vi er rigtig glade for at vi kan få en 100% præstestilling nu.

Vi håber på at få udarbejdet et stillingsopslag i september og så med lidt held en ny præst i januar eller februar 2020.

Vi håber at vi i næste nummer af Sogne Nyt kan komme med yderlige informationer.

Hellevad og Egvad menighedsråd

Jes Iversen og Birger M. Wollesen

 

Konfirmander

Hvad sker der med konfirmanderne i denne periode? Konfirmander fra Hellevad og Egvad skal gå ved Robert Andersen i Hjordkjær indtil vi har fået stillingen besat. Tak til Robert for at han har sagt ja til denne opgave.

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                               ___________________________                

 Konstitueret sognepræst

 

Sognepræst Elizabeth Fonsmark har fået nyt embede, og menighedsrådene er i gang med at ansætte ny præst. Men for at sognene ikke skal stå uden præst i disse måneder, er jeg blevet spurgt, om jeg vil påtage mig embedet. Og det har jeg med glæde takket ja til.

 

Mit navn er Judith Legarth, jeg er 43 år, og jeg har været præst siden 2009. Efter en del år i Nordjylland er jeg for nylig flyttet til Haderslev, hvor min mand er blevet præst ved Domkirken. Vi har to dejlige drenge – Josva på 11 og Jonathan på otte.

 

Jeg glæder mig til tiden i Hellevad og Egvad, glæder mig til at være en del af kirkerne og sognene i disse måneder.

 

I er velkomne til at skrive eller ringe til mig på mail: jnl@km.dk eller på telefon: 2374 0880.

 

Venlig hilsen

Judith Legarth

    ___________________

 

Aftengudstjeneste og grill 

 

Søndag den 25. august kl. 19.00  

i Egvad Kirke. 

Som noget nyt holder vi sommeraften-gudstjeneste. 

Efter gudstjenesten er Egvad Menighedsråd klar med pølser på grillen. 

Vel mødt! 

______________

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

     

 

HELLEVAD KIRKE: 

  18. august kl. 10.30                                   ved Judith Legarth 

 

   EGVAD  KIRKE   

   25. august kl. 19.00                                ved Judith Legarth                           Efter gudstjenesten serveres pølser mv.  

               ____________

         

  

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret