Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad

Dagsorden for menighedsrådsmødet i Hellevad Sogn

Den 3. januar 2017 kl. 18,30 i konfirmandstuen.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Er gjort

 

2. Præsten

100 Salmer med stor skrift

 

Der ønskes 30 almindelige ”100 salmer”. Derudover 10 med stor skrift. Navne på dem alle. Det blev vedtaget.

Salmebladet til juleaften skal være på hvidt papir næste år.

Der er fundet en konfirmandpræst som vikar. Jette Colding Frederiksen, tidl. Sognepræst i Moltrup. Begynder 14. marts.

 

 

 

3. Formanden

Byggeriet

Skoven

Stiga slåmaskine

Klub 11

Funktioner i MR

 

 

 

 

Byggeriet: Mangler kalkning og låger i den nye port. Græsset bagved kirken skal reetableres. Budgettet lader til at holde.

Skoven: Blæsbjerg skal have opmærksomhed nu. Birger har været rundt med skovfogeden der ovre. Jagten kan lejes ud, da det er stort nok til det. I præsteskoven skal der tyndes ud igen. Der arbejdes på at få ændret vores lille skov ved kirken.

Stiga slåmaskine: Der har været mange reparationer på maskinen det sidste år. Den kan byttes med en bedre maskine med skrabblad. Det blev vedtaget, hvis Tove siger god for det i regnskabet.

 

Klub 11: Foreningen har skrevet til provsten for at klage over vores beslutning om at Klub 11 ikke kan annoncere i sognenyt. Provsten kan og vil ikke blande sig i det.

Funktionsbeskrivelser. Lektier for til næste gang er at læse om de forskellige funktioner der skal varetages af menighedsrådet og af hvem. Der kommer også kurser til hver funktion.

 

4. Næstformanden

Sjæleringning

 

 Vi kan kun sjæleringe, når der er kommet en officiel besked om et dødsfald.

 

4 A Kontaktperson

Hvad er de forskellige funktioner?

 Se ovenfor

 

 

 

5. Kassereren

Revisionsprotokollat godkendelse.

 

Den er godkendt og underskrevet med stor tillid til Tove.

6. Kirkeværgen

Gravsteds legater og priser

 

 

Tonni har en oversigt over priser på kirkegården. Ellen og Tonni går sammen om at fastsætte de endelige priser. Gitte på provstiet kan konsulteres. Det skal godkendes i rådet.

Olielamper ved indgangen til kirken var fantastisk. Tak for det, Tonni.

 

 

7. Kommende arrangementer

Nytårs Kur hvem gør hvad

 

Aktivitetsudvalget mødes d. 24. januar kl. 16 hos IW.

Højskolesangbøger skal med fra konfirmandstuen til Kløver Es.

IW sange til start og slut. Bente har en sang.

Ellen scanner og Benthe printer male myldrebibelen til begge kirker.

8. Evt.

x

Mette vil gerne stoppe med at være afløser fra d. 12. marts. Den nye gravermedhjælper skal afløse .

Mødet sluttede kl. 8.34 i god ro og orden.

”Hund i snor” skilte mangler i skoven.

Jørgen skaffer nye skilte.