Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Gudstjenester

 

 

Marts

 

Hellevad

Egvad

3.

 

 

10.30

10.

 

10.30 Kirkekaffe

 

17.

 

 

 10.30

Lægmandsgudstjeneste

24.

Palmesøndag

10.30

Fernisering af billeder
Påskespil med
minikonfirmander

 

14.00
Familiegudstjeneste og
dåbsjubilæum.
Påskespil med
minikonfirmander

28.

 Skærtorsdag

 17.00- Efterfølgende

fællesspisning i
konfirmandstuen

 

29.

 Langfredag

 

 10.30

Liturgisk gudstjeneste
med læsning og musik

31.

 Påskedag

10.30 Kirkekaffe

 9.00

April

 

Hellevad

Egvad

1.

 2.påskedag

Fællesgudstjeneste
med Hjordkær i
Hjordkær kirke
(á hoc kor
medvirker)

 

 

7.

 

 

9.00 Dåb

14.

 

 

10.30

21.

 

 10.30 Kirkekaffe

Lægmandsgudstjeneste

 

25.

 Sanggudstjeneste

19.00 Fyraftenskoret
medvirker og har
efterfølgende en lille
forårskoncert.
(Der serveres hveder
og kaffe/te i
Konfirmandstuen)

 

27.

Konfirmation
(Fjordskolen)

10.30

 

28.

    10.30

Maj

 

Hellevad

Egvad

5.  Konfirmation  10.00  
9. Kristihimmelfarts

dag

   9.00
12.  9.00    
19.  Pinsedag    5.00 Morgenandagt

ved Egvad Kirke

20. 2. Pinsedag

10.30

Friluftsgudstjeneste
Grenvej 7, Klovtoft
(Nærmere info på
Facebook og opslag)

10.30

Friluftsgudstjeneste
Grenvej 7, Klovtoft
(Nærmere info på
Facebook og opslag)

26.

10.30

Missionsgudstjeneste-
besøg fra
Brødremenigheden
Efterfølgende frokost i
konfirmandstuen

   
Juni   Hellevad Egvad
2.     9.00 RSA

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Hellevad Kirkebetjening tlf. e-mail
     
Kirkesanger
Anne Jessen
74 51 92 91 / 20 41 43 17 annecjessen@gmail.com

 Organist

Thore Wulff

91 19 15 45 hellevadegvadkirkemusik@t-online.de
Graver og kirketjener
Tonni Petersen
74 66 91 53 / 52 28 71 25 hellevadkirke@c.dk

 

Egvad Kirkebetjening

tlf. e-mail
     

Kirkesanger

Peter Kaczmarek

30 66 31 81 bedstemoruni@yahoo.dk
Graver og kirketjener
Mette Schrøder-Jørgensen
61 54 88 87 mette-brian@hotmail.com

 Organist

Thore Wulff

91 19 15 45 hellevadegvadkirkemusik@t-online.de

 

 

 

* indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

** indsamling til De Samvirkende Menighedsplejer

*** indsamling til Tværkulturelt Center